• formare continua
  Programe de formare continua pentru cadrele didactice din invatamantul preuniversitar
  Locatii: Alba Iulia, Bistrita, Nasaud, Cluj-Napoca, Sighetu Marmatiei, Targu Mures, Suceava, Vatra Dornei, Zalau, Birgis (jud. Sibiu)
  Info: Secretariatul Extensiei Nasaud (Nicoleta Tupcil): 0263.361393, 0741.555682
 • conferinta educatie reflectie dezvoltare
  The 6th International Conference: "EDUCATION, REFLECTION, DEVELOPMENT"
  July 06-07.2018
  Cluj-Napoca
 • terapie cu animale
  Cursul postuniversitar (ediția 9): "Terapia si activitătile asistate de animale pentru persoane cu nevoi speciale"
  Perioada de inscriere: 01.10.2018 - 19.10.2018
  (luni-vineri, între orele 9-12)
 • conferinta educatie religie familie
  International Conference: "Education, religion, family in the contemporary society"
  October 12th – 14th, 2018
  Beclean
MENIU

Admitere - Nivel Master

Calendar admitere - sesiunea iulie 2018

11,12,13,16, iulie 2018 – înscrieri ora 9-13 (orar casierie 9-13)
18,19 iulie 2018 - sustineri de examen (sălile vor fi afișate cu o zi înainte) - consultati graficul
20 iulie 2018 – afişarea listelor de admitere
23, 24 iulie 2018 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
25 iulie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                          - confirmarea locurilor dupa redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
26 iulie 2018 - confirmarea locurilor după redistribuire ora 9-13 (orar casierie 9-13)
27 iulie 2018 - afişarea listelor finale

 

Regulament admitere

 

Locuri pe domenii, specializari si linii de studiu (sesiunea iulie 2018)

Pentru detalii se poate accesa fiecare specializare in parte:

Domeniul

Specializarea / linia de studiu
(click pt. detalii)

Buget

Taxa

Non UE

Psihologie

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR

50 20  

 

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR

45 25  

 

Psihologia sanatatii publice si clinica LR

22 18  

 

Consiliere si interventii psihologice in dezvoltarea umana LR

25 15  

 

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR

26 14  

 

Psihologie judiciara LR

25 15  

 

Consultanta si interventie psihologica LM

35 15  

Stiinte ale Educatiei

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR

35 15  

 

Terapia limbajului si audiologie educationala LR

34 16  

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR

29 31  

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica - IFR - LR

- 50  

 

Designer instructional LR

0 50  

 

Management educational LR

8 42  

 

Management curricular LR

27 23  

 

Management curricular - IFR - LR

- 25  

 

Metode si practici alternative in învătământul primar si prescolar LM

17 33  

 

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG

5 20  

 

Strategii de învățare eficientă (Odorheiu-Secuiesc) LM

10 40  

(LR - linia romana, LM - linia maghiara, LG - linia germana, IFR - invatamant cu frecventa redusa)

Listele se vor actualiza in functie de posibilele modificari ce vor surveni. Locurile la taxa se pot diminua in functie de candidatii de etnie rroma inscrisi la admitere, deoarece nu se poate depasi cifra de scolarizare alocata de minister.

 

Acte necesare pentru inscriere

1. Diploma de bacalaureat (original + 1 copie) si foaia matricola (original + 1 copie);
2. Diploma de licenta sau echivalentul ei (original + 1 copie) împreună cu Suplimentul de diplomă sau Foaia matricolă (original + 1 copie).
3. Absolventii promotiei 2017 care înca nu au primit diploma de licență, vor prezenta adeverința de licență (original)
4. Certificat de naștere (original + 1copie)
5. Certificat de competență lingvistică într-o limbă de circulație internațională în original (original + 1 copie) Anunt
6. Certificatul de competența lingvistică trebuie să fie eliberat de instituții autorizate (Centre culturale străine, Centre lingvistice/Departamente de specialitate din Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, universități acreditate)
7. Două fotografii marimea ¾ (cu numele candidatului scris pe verso)
8. Copie Buletin de Identitate
9. Fișa de înscriere, fișa care se proceseaza la înscriere
10. Chitanțele ce atestă plata taxei de procesare și a taxei de admitere (aceste taxe care se vor plăti pe loc în momentul înscrierii). Taxa de procesare dosar; taxa de înscriere. Taxele se achită pentru fiecare specializare (în cazul în care candidatul se înscrie la mai multe programe de master)
11. Adeverință medicală
12. Un dosar plic.

 

Candidatii care obtin un loc bugetat, vor depune la dosar obligatoriu diploma de licenta sau adeverinta de absolvire in original, precum şi diploma de bacalaureat in original.

 

Calendar admitere - sesiunea septembrie 2018

10,11 septembrie 2018 - înscrierea candidaţilor (orar casierie 9-13)
13 septembrie 2018 - sustineri de examen
17 septembrie 2018 - afişarea listelor de admitere
18 septembrie 2018 – confirmarea locurilor, depunerea cererilor de redistribuire (orar casierie 9-13)
19 septembrie 2018 - afişarea rezultatelor dupa redistribuire
                          - confirmarea locurilor dupa redistribuire (orar casierie 9-13)
20 septembrie 2018 - afişarea listelor finale

Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii