• facultatea de psihologie
  STRUCTURA ANULUI UNIVERSITAR 2017-2018
  02.10.2017 - 22.12.2017 activitate didactică - 12 săptămâni
  25.12.2017 - 07.01.2018 vacanţă - 2 săptămâni
 • conferinta experiente incluzive
  Conferința ”Experiențe împărtășite. Experiențe Incluzive”
  4 decembrie 2017
  Str. Sindicatelor, nr. 7, et. 1, Amf. Al. Roșca, cu începere de la ora 13
 • seara sportivilor cu dizabilitati
  Seara sportivilor cu dizabilități la BSD
  6 decembrie 2017
  Str. Sindicatelor, nr. 7, et. 1, Amf. Al. Roșca, cu începere de la ora 16
MENIU

Disertatie

Inscrieri sesiunea iulie 2017: 15 ,16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 iunie 2017
Comisia examenului de disertatie pentru sesiunea iulie 2017

Domeniul

Specializarea / linia de studiu

Susţinerea lucrării de disertaţie

Psihologie

Psihologie clinica, consiliere psihologica si psihoterapie LR

Rezultate

 

Tehnici psihologice pentru controlul comportamentului si dezvoltarea potentialului uman LR

Rezultate

 

Psihologie judiciara LR

Rezultate

 

Psihologia sanatatii publice si clinica LR

Rezultate

 

Consiliere si interventie psihologica in dezvoltarea umana LR

Rezultate

 

Psihologia resurselor umane si sanatate organizationala LR

Rezultate

 

Consultanta si interventie psihologica LM

Rezultate

 

Psihologie aplicata in organizatii complexe LM

Rezultate

Stiinte ale Educatiei 

Management, consiliere si asistenta psihopedagogica in institutiile incluzive LR

Rezultate

 

Terapia limbajului si audiologie educationala LR

Rezultate

 

Consiliere scolara si asistenta psihopedagogica LR

Rezultate ZI
Rezultate IFR

 

Designer instructional LR

Rezultate

 

Management curricular LR

Rezultate

 

Metode si practici alternative în învătământul primar si prescolar LM

Rezultate

 

Didactica limbii si literaturii germane, cultura si civilizatia germana a Europei Centrale si de Sud-Est LG

Rezultate

 

Dosarul de inscriere pentru examenul de disertatie trebuie sa contina urmatoarele acte:

 

 • 1. dosar plic;
 • 2. fisa de lichidare semnata si stampilata de catre serviciile UBB ( fisa de lichidare);
 • 3. referat privind lucrarea de disertatie ( referatul tipizat);
 • 4. cerere tip (se printeaza fata-verso:  modelul de cerere);
 • 5. copie legalizata dupa certificatul de nastere;
 • 6. 2 poze 3/4 color;
 • 7. diploma de bacalaureat (original si 2 copii) si foaie matricola (original si 2 copii);
 • 8. diploma de licenta (original si 2 copii) si foaie matricola sau supliment la diploma (original si 2 copii);
 • 9. lucrarea de disertatie – 1 exemplar listat si legat (nu este obligatorie copertarea) care se depune la comisie in momentul sustinerii;
 • 10. lucrarea de disertatie in format electronic, pe CD;
 • 11. declaratie privind autenticitatea tezei ( declaratia tip);
 • 12. declaratie date contact ( declaratia tip);
 • 13. rezumatul lucrarii de licenta/disertatie, max. 1 pag. (un exemplar in limba romana si un exemplar intr-o limba de circulatie internationala);
 • 14. dovada achitării taxei de înscriere (daca este cazul).
Admitere
Admitere 2017

Oficiul Permanent al Admiterii ofera candidatilor, pe tot parcursul anului, informaţii privind admiterea la facultate. Telefon: +40-264-405337; +40-264-405300; interior 5337.

Detalii
Selectie Erasmus